Dự toán nhân công

Đây là phần dự toán kham khảo khi khách hàng muốn biết chi phí xây dựng căn nhà của mình, khi xây dựng thực tế sẽ có những thay đổi về chi phí nếu như căn nhà quí khách xây dựng phát sinh thêm ngoài dự toán.

KÍCH THƯỚC
THÀNH TIỀN
M
M
M
M
QUẢNG CÁO