Công trình xây dựng nhà Anh Thịnh ở hẻm 85/8 đường Nguyễn Văn Quỳ. Sữa chữa tháng 11 năm 2016

Địa chỉ: 85/8 Nguyễn Văn Qùy quận 7


Diện tích: 24


Chi phí thi công: 300 VNĐ


Thiết kế ngoại thất: 300 VNĐ


Thời gian thi công: 2


Thành tiền: 300 VND


Xây dựng - thiết kế - thi công:Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ môi giới An Gia Phúc

QUẢNG CÁO