Sửa Chữa Nhà Chú Tám Mặt Tiền Huỳnh Tấn Phát

Địa chỉ: Quận 7


Diện tích: 120m2


Chi phí thi công: 300,000,000 VNĐ


Thiết kế ngoại thất: 0 VNĐ


Thời gian thi công: 1 tháng


Thành tiền: 300,000,000 VND


Xây dựng - thiết kế - thi công:

Nhà cấp 4 mặt tiền Huỳnh Tấn Phát,sửa chữa cải tạo cho thuê văn phòng,cửa hàng

QUẢNG CÁO